zemljevid krajevnih skupnosti

ZAPISNIK 27. seje Sveta KS Drska

datum: 22. 09. 2018

Sestanek 27. seje Sveta KS Drska, ki je bil izveden dne 12.06.2018.

Z A P I S N I K

sestanka 27. seje  Sveta KS Drska, ki je bil izveden dne 12.06.2018 z začetkom ob 19. uri v prostorih KS Drska

PRISOTNI ČLANI:  Jožef Preskar,  Jožica Cekuta,  Mira Retelj, Polde Fink, Borut Jakša  in Majda  Kavšek 

Sejo je vodila predsednica Mira Retelj.

 

DNEVNI RED:

 1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
 2. Prireditev ob prazniku KS Drska in druženje krajanov
 3. Razno

 

K 1. točki

Zapisnik 26. seje je bil pregledan in potrjen

 

K 2. Točki

Praznik KS Drska in izvedba druženja krajanov

Za praznik krajevne skupnosti Drska 15. junij, bomo organizirali srečanje za vse krajane krajevne skupnosti Drska v soboto 16.6.2018. Srečanje bo potekalo na Brodu na piknik prostoru z začetkom ob 14. uri.  Potek prireditve se bo odvijal z nagovorom predsednice KS Drska in   nadaljeval s kratkim kulturnim programom. Za animacijo in povezavo bo poskrbel Sašo Đukič. Poskrbljeno bo za hrano in pijačo za vse udeležence, zato so zaželjene prijave na udeležbo na telefonsko številko , katera je navedena na oglasnih plakatih.  Za hrano bo poskrbela gostilna Fink z Irče vasi.

Potapljaško društvo bo pripravilo piknik prostor s šotorom , mizami in klopmi.

Za vse prisotne  bo na razpolago vožnja s čolni po reki Krki, organizirano bo tekmovanje s supi in vožnja s splavom.

 

K 3. Točki

 • Pritožba krajanov Mrzle doline

Svet  KS Drska je prejel pritožbo krajanov Mrzle doline, zaradi močno poškodovanega cestišča v Mrzli dolini okoli stanovanjskih blokov v neposredni bližini novozgrajenega stanovanjskega bloka. Poškodba je nastala zaradi tovornjakov, ki so vozili material za novozgrajena stanovanjska bloka.

Dogovorjen sestanek na MO Novo mesto

 • Razsvetljava ulic

Za postavite novih luči za mestno razsvetljavo se štejejo tri nove svetilke v vzdrževalna dela, za postavitev večjega število luči pa morajo to  biti zajeto v novem, kompletnem projektu.  KS Drska lahko sofinancira projekt  za naselje Drska.

 

ROKOVNIK

 • Dokončna ureditev Westrove ulice
 • Volčičeva ulica – potopni stebriček bo financirala MO NM
 • Drska in Volčičeva ulica – narejen je razpis za izbiro izvajalca
 • Srebrniče – projekt se nadaljuje
 • Balinišče – dovod elektrike na balinišče
 • Portoval – do septembra naj bi bil realiziran odkup zemljišč.
 • Ulica Slavka Gruma – v prenovo v naslednjem letu

 

 • Rusko kegljišče

Na krajevno skupnost je prispel predlog s strani kegljačev, da se v Krajevni skupnosti naredi Rusko kegljišče. Primeren prostor za tovrstno kegljišče naj bi bil zraven balinišča.  Za ureditev tega je potreben dogovor z balinarji o medsebojnem sodelovanju.

Sklep.: za pogovor z balinarji je zadolžen Polde Fink v sodelovanju z predsednico.

 

 •  M3 – Potapljaško društvo Novo mesto - Prošnja za pomoč

Potapljaško društvo prosi za finančno pomoč  pri  izvajanju svoje dejavnosti v okviru čiščenja reke Krke.

SKLEP.:   Potapljaškemu društvu se odobri pomoč  v višini 300,00 Eur.

 

 • Informacija o postavitvi nove table

Na spominskem obeležju Top na Šegovi ulici je narejena in postavljena nova  tabla.

 

 • Gibalna orodja pri trgovini Tuš

Za ureditev vseh dejavnosti v vezi postavitve gibalnih orodij pri trgovini Tuš  v Julijinem parku  bo prevzel g. Adolf Zupan.

 

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri

 

                                                                 

Tajnica KS Drska:                                                       Predsednica KS Drska:

  Jožica CEKUTA                                                                        Mira RETELJ

novice

21. marec, KS Drska

RAZPIS

ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PREJEMNIKE PRIZNANJ IN NAGRAD

več >

17. marec, KS Drska

OČISTIMO SOSESKO

VELIKA ČISTILNA AKCIJA, SOBOTA 23.MAREC OB 9.00 URI PRI ČOLNARNI V IRČI VASI

več >

21. januar, KS Drska

Zapisnik 2. seje Sveta KS Drska

Zapisnik sestanka 2. seje Sveta KS Drska, ki je bil izveden dne 20.12.2018

več >

24. december, KS Drska

SREČNO 2019!

Dragi krajani in krajanke

več >

21. december, KS Drska
20. december, KS Drska

Zapisnik 30. seje KS Drska

Zapisnik sestanka 30. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 13.11.2018.

več >

13. november, KS Drska

Zapisnik 29. seje Sveta KS Drska

Zapisnik sestanka 29. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 16.10.2018.

več >

16. oktober, KS Drska

Zapisnik 28. seje Sveta KS Drska

Sestanek 28. seje Sveta KS Drska, ki je bil izveden dne 20.09.2018

več >