zemljevid krajevnih skupnosti

ZAPISNIK 27. seje Sveta KS Drska

datum: 22. 09. 2018

Sestanek 27. seje Sveta KS Drska, ki je bil izveden dne 12.06.2018.

Z A P I S N I K

sestanka 27. seje  Sveta KS Drska, ki je bil izveden dne 12.06.2018 z začetkom ob 19. uri v prostorih KS Drska

PRISOTNI ČLANI:  Jožef Preskar,  Jožica Cekuta,  Mira Retelj, Polde Fink, Borut Jakša  in Majda  Kavšek 

Sejo je vodila predsednica Mira Retelj.

 

DNEVNI RED:

 1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
 2. Prireditev ob prazniku KS Drska in druženje krajanov
 3. Razno

 

K 1. točki

Zapisnik 26. seje je bil pregledan in potrjen

 

K 2. Točki

Praznik KS Drska in izvedba druženja krajanov

Za praznik krajevne skupnosti Drska 15. junij, bomo organizirali srečanje za vse krajane krajevne skupnosti Drska v soboto 16.6.2018. Srečanje bo potekalo na Brodu na piknik prostoru z začetkom ob 14. uri.  Potek prireditve se bo odvijal z nagovorom predsednice KS Drska in   nadaljeval s kratkim kulturnim programom. Za animacijo in povezavo bo poskrbel Sašo Đukič. Poskrbljeno bo za hrano in pijačo za vse udeležence, zato so zaželjene prijave na udeležbo na telefonsko številko , katera je navedena na oglasnih plakatih.  Za hrano bo poskrbela gostilna Fink z Irče vasi.

Potapljaško društvo bo pripravilo piknik prostor s šotorom , mizami in klopmi.

Za vse prisotne  bo na razpolago vožnja s čolni po reki Krki, organizirano bo tekmovanje s supi in vožnja s splavom.

 

K 3. Točki

 • Pritožba krajanov Mrzle doline

Svet  KS Drska je prejel pritožbo krajanov Mrzle doline, zaradi močno poškodovanega cestišča v Mrzli dolini okoli stanovanjskih blokov v neposredni bližini novozgrajenega stanovanjskega bloka. Poškodba je nastala zaradi tovornjakov, ki so vozili material za novozgrajena stanovanjska bloka.

Dogovorjen sestanek na MO Novo mesto

 • Razsvetljava ulic

Za postavite novih luči za mestno razsvetljavo se štejejo tri nove svetilke v vzdrževalna dela, za postavitev večjega število luči pa morajo to  biti zajeto v novem, kompletnem projektu.  KS Drska lahko sofinancira projekt  za naselje Drska.

 

ROKOVNIK

 • Dokončna ureditev Westrove ulice
 • Volčičeva ulica – potopni stebriček bo financirala MO NM
 • Drska in Volčičeva ulica – narejen je razpis za izbiro izvajalca
 • Srebrniče – projekt se nadaljuje
 • Balinišče – dovod elektrike na balinišče
 • Portoval – do septembra naj bi bil realiziran odkup zemljišč.
 • Ulica Slavka Gruma – v prenovo v naslednjem letu

 

 • Rusko kegljišče

Na krajevno skupnost je prispel predlog s strani kegljačev, da se v Krajevni skupnosti naredi Rusko kegljišče. Primeren prostor za tovrstno kegljišče naj bi bil zraven balinišča.  Za ureditev tega je potreben dogovor z balinarji o medsebojnem sodelovanju.

Sklep.: za pogovor z balinarji je zadolžen Polde Fink v sodelovanju z predsednico.

 

 •  M3 – Potapljaško društvo Novo mesto - Prošnja za pomoč

Potapljaško društvo prosi za finančno pomoč  pri  izvajanju svoje dejavnosti v okviru čiščenja reke Krke.

SKLEP.:   Potapljaškemu društvu se odobri pomoč  v višini 300,00 Eur.

 

 • Informacija o postavitvi nove table

Na spominskem obeležju Top na Šegovi ulici je narejena in postavljena nova  tabla.

 

 • Gibalna orodja pri trgovini Tuš

Za ureditev vseh dejavnosti v vezi postavitve gibalnih orodij pri trgovini Tuš  v Julijinem parku  bo prevzel g. Adolf Zupan.

 

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri

 

                                                                 

Tajnica KS Drska:                                                       Predsednica KS Drska:

  Jožica CEKUTA                                                                        Mira RETELJ

novice

06. julij, KS Drska
19. junij, KS Drska

Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka OPPN za obvoznico Šmihel

Prihodnji teden se začenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel. Javna razgrnitev bo potekala od 26. junija do 16. avgusta v prostorih Mestne občine Novo mesto (Seidlova cesta 1), javna obravnava pa bo v ponedeljek, 15. julija 2019 ob 16. uri, v sejni sobi občinskega sveta na rotovžu ...

več >

14. junij, KS Drska

Zapisnik 6. seje Sveta KS Drska

Sestanek 6. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 13.05.2019

več >

22. maj, KS Drska
19. april, KS Drska

ŠOLA ZDRAVJA – DRSKA NOVO MESTO

Vsako jutro ob 8. uri na skupnem igrišču zgradb Šegove in Slavka Gruma

več >

17. april, KS Drska

Zapisnik 4. seje KS Drska

Zapisnik sestanka 4. seje Sveta KS Drska, dne 18.03.2019

več >