zemljevid krajevnih skupnosti

Pravilnik o nagradah in priznanjih

datum: 29.05.2017

 

KS DRSKA

Novo mesto

 

 

PRAVILNIK O NAGRADAH IN PRIZNANJIH

 

 

1. Člen

 

Pravilnik opredeljuje merila in postopke pri podeljevanju priznanj in nagrad KS Drska

 

 

2. Člen

 

KS Drska podeljuje naslednja priznanja KS Drska:

• častni krajanKS Drska,

• plaketa KS Drska,

• pohvala KS Drska.

 

3. Člen

 

ČASTNI KRAJAN KS DRSKA

Naziv se podeli posamezniku, krajanuKS Drska,  ki je s svojim strokovnim delom omogočil dvig kakovosti dela in ugleda KS Drska.

 

PLAKETA KS DRSKA

Plaketa KS Drska se podeljuje fizični osebi ali pravni osebi, ki je s svojim delovanjem vidno pripomogel(la) pri razvoju KS Drska.

 

POHVALA KS DRSKA

Pohvala KS Drska se podeljuje krajanomKS Drska, društvom, združenjem, vladnim in nevladnim organizacijam, pravnim osebam, ki so s svojim delovanjem v preteklem letu dosegli posebne rezultate na športnem, kulturnem, strokovnem, znanstvenem, humanitarnem ali organizacijskem področju.

 

 

4. Člen

 

Sklep o podelitvi priznanja ali nagrade sprejme Svet KS Drska na podlagi pisnega predloga krajanovKS Drska, raznih društev in združenj, javnih zavodov ali pravnih oseb vKS Drska.

 

Predlog za podelitev priznanja ali nagrade mora biti poslan do 30. aprila.

Priznanja KS Drska se podeljujejo ob praznovanju krajevnega praznika KS Drska.

 

 

5. Člen

 

Pravilnik prične veljati, ko ga sprejme Svet KS Drska.

Za tolmačenje tega pravilnika je pristojen SvetKS Drska.

 

 

 

Novo mesto,                                                                            Predsednica Sveta KS Drska:

                                                                                                                Mira  RETELJ

novice

28. april, KS Drska

Zapisnik 16. seje Sveta KS Drska

Zapisnik 16. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 17.02.2017 ob 14.00 uri v prostorih krajevne skupnosti Drska.

več >

28. april, KS Drska

Zapisnik 17. seje Sveta KS Drska

Zapisnik 17. seje Sveta KS Drska, ki je bila dne 30.03.2017 ob 18.00 uri v prostorih krajevne skupnosti Drska.

več >

13. februar, KS Drska

Zapisnik 15. seje Sveta KS Drska

Zapisnik sestanka 15. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 19.01.2017 ob 15.00 uri v prostorih krajevne skupnosti Drska.

več >

12. februar, KS Drska

Zapisnik 14. seje Sveta KS Drska

Zapisnik sestanka 14. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 14.12.2016 ob 14.00 uri na splavu v Irči vasi.

več >

22. november, KS Drska
06. oktober, KS Drska

Zapisnik 11. Seje sveta KS Drska

Sestanka 11. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 29.03.2016 ob 18.00 uri v prostorih KS Drska.

več >