zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 3. sestanka članov komisije za izbor celostne grafične podobe KS Drska

datum: 29.05.2017

KRAJEVNA SKUPNOST DRSKA

Ulica Slavka Gruma 9

8000  NOVO MESTO

 

 

Z A P I S N I K  

 

 

3. sestanka članov komisije za izbor celostne grafične podobe Krajevne skupnosti Drska  Novo mesto,   ki je bil dne 29.05.2017 ob 18. uri v prostorih  krajevne skupnosti Drska.

 

PRISOTNI : Igor Merlin,  Jožef Preskar,  Majda Kavšek, Mira Retelj in Jožica Cekuta.

ODSOTNI : Liljana Jankovič , Marjeta Saje Lukšič in Marta Račečič

 

DNEVNI RED:

  1. Obravnava prispelih predlogov

 

Na osnovi 5. člena Statuta Krajevne skupnosti Drska je bil razpisan  Javni natečaj za izbiro celostne grafične podobe Krajevne skupnosti Drska Novo mesto.  Glavna usmeritev natečaja je, sprejeti znak CGP, s katerim se bodo krajani  Krajevne skupnosti Drska najbolj poistovetili. Rok za oddajo pripravljenih predlogov je bil do ponedeljka, 15. maja 2017.  V razpisanem roku sta  na naslov KS Drska pravočasno prispeli dve zaprti in pravilno označeni ovojnici s tremi popolnimi predlogi.

V prvi ovojnici je gospa Katja Keserič Markovič, Volčičeva ulica 36, 8000 Novo mesto poslala dva predloga. Prvega je komisija označila z A - varianta, drugega pa B - varianta.

V drugi ovojnici je gospa Branka Smodiš, Ulica Tončke Čečeve 16, 1000 Ljubljana, poslala svoj predlog. Komisija ga je označila z C - varianta.

 

 

A. varianta -   je dinamična, sproščena, igriva, hkrati ponazarja ime Drska kot  drseči klanec. Same barve v zelenih in rumenih tonih predstavljajo  naravo, hrib in reko.

B. varianta ­-  predstavlja dizajnersko obliko s sklepnim oklepajem v več variantah, ki predstavlja odprto  množico, ki se predvsem pojavlja  na  majicah kot obraza, na zastavi pa kot več obrazov – skupnost.

C. varianta –   predstavlja skupino različnih ljudi, ki pa ni dovolj likovno dodelana.

Komisija je opravila točkovanje po posameznih grafičnih elementih v skladu z razpisanimi merili za ocenjevanje in je ugotovila, da posamezne variante dosegajo naslednje število točk:        

A -Varianta 28 točk  - predlagatelj Katja Keserič Markovič

B- Varianta 21,10 točk -predlagatelj Katja Keserič Markovič

C-Varianta 24,50 točk - predlagatelj Branka Smodiš

 

Variana  A, predlagatelja  Katje Keserič Markovič, Volčičeva ulica 36, Novo mesto,  je dosegla največje število točk, zato je komisija odločila, da avtorici KS Drska  ponudi odkup celotne grafične podobe in materialno avtorskih pravic.

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19. uri

 

 

 

Predsednik komisije

Jože Preskar

pdf.jpg Varianta A.pdf

pdf.jpg Varianta B.pdf

pdf.jpg Varianta C.pdf

novice

28. april, KS Drska

Zapisnik 16. seje Sveta KS Drska

Zapisnik 16. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 17.02.2017 ob 14.00 uri v prostorih krajevne skupnosti Drska.

več >

28. april, KS Drska

Zapisnik 17. seje Sveta KS Drska

Zapisnik 17. seje Sveta KS Drska, ki je bila dne 30.03.2017 ob 18.00 uri v prostorih krajevne skupnosti Drska.

več >

13. februar, KS Drska

Zapisnik 15. seje Sveta KS Drska

Zapisnik sestanka 15. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 19.01.2017 ob 15.00 uri v prostorih krajevne skupnosti Drska.

več >

12. februar, KS Drska

Zapisnik 14. seje Sveta KS Drska

Zapisnik sestanka 14. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 14.12.2016 ob 14.00 uri na splavu v Irči vasi.

več >

22. november, KS Drska
06. oktober, KS Drska

Zapisnik 11. Seje sveta KS Drska

Sestanka 11. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 29.03.2016 ob 18.00 uri v prostorih KS Drska.

več >