zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 11. Seje sveta KS Drska

datum: 06.10.2016

Sestanka 11. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 29.03.2016 ob 18.00 uri v prostorih KS Drska.

KRAJEVNA SKUPNOST DRSKA

Ulica Slavka Gruma 9

8000  NOVO MESTO

 

Z A P I S N I K

Sestanka 11. seje  Sveta KS Drska, ki je bil dne 29.03.2016 ob 18.00 uri v prostorih KS Drska.

PRISOTNI ČLANI: Matjaž Kavšek, Leopold Fink, Jože Preskar,Majda Kavšek,Mira Retelj in Jožica Cekuta. Sejo je vodila predsednica Mira Retelj.

DNEVNI RED:

  1. Pregled zapisnika zadnje seje
  2. Priprava gradiva za prijavo na razpis
  3. Razno

K 1. točki

Zapisnik zadnje seje je pregledan, potrjen in poslan v objavo  na spletno stran MO NM krajevne skupnosti.

K 2. točki

Priprava gradiva za prijavo na razpis.

MO NM je poslala javni poziv za sofinanciranje izgradnje in obnove otroških igrišč v krajevnih skupnostih Mestne občine Novo mesto za leto 2016. V krajevni skupnosti Drka ugotavljamo, da razpolagamo z naslednjimi kapacitetami otroških igrišč.:

-         Otroško igrišče pri OŠ Drska – potreba po dopolnitvi igral

-         Šegova ulica- med bloki – igrišče je na novo urejeno

-         Igrišče na Cesarjevi ulici – pregled obstoječih in proučitev potrebe po novih igralih

-         Igrišče pri Tušu – je relativno novo , nujna je le zasaditev dreves za senco, ker je igrišče ves dan na soncu

-         Igrišče pri kurilnici

-         Srebrniče – poiskati je potrebno ustrezno zemljišče za postavitev igral

-         Lebanova ulica- poiskati ustrezno zemljišče za postavitev igral

K 3. Točki

Internetni priključek v prostorih KS Drska – za potrebe krajevne skupnosti se pristopi k izvedbi predloga o pridobitvi internetnega priključka v prostorih krajevne skupnosti.

SKLEP.: Za dostop do internetne povezave se sklene pogodba s podjetjem T2.

3.1 Čistilna akcija v KS Drska

Tudi v letošnjem letu se pripravlja vseslovenska čistilna akcija .    Krajevna skupnost Drska bo organizirala čistilno akcijo za krajane krajevne skupnosti, v petek 15. aprila z zbornim mestom pred trgovino Tuš na ulici Slavka Gruma.

K čistilni akciji se povabi tudi učence osnovne šole Drska.

3.2  Rastoča knjiga Osnovna šola Drska je poslala prošnjo za finančno pomoč pri izdaji brošure Vodnik po ulicah krajevne skupnosti Drska.

SKLEP.: Osnovni šoli se odobri pomoč pri izdaji rastoče knjige v višini 300,00 Eur.

3.3 Urejanje javnih površin in nabava opreme

Pri trgovini Mercator na Šegovi ulici je nujna zamenjava oglasne deske. 

Tudi za Lebanovo ulico je potrebno dobiti predloge stanovalcev te ulice, kje želijo postavitev  oglasne table.

 

Seja je bila zaključena ob 19.20 uri

 

Tajnica KS Drska:                                                       Predsednica KS Drska:

  Jožica CEKUTA                                                                   Mira RETELJ

novice

28. april, KS Drska

Zapisnik 16. seje Sveta KS Drska

Zapisnik 16. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 17.02.2017 ob 14.00 uri v prostorih krajevne skupnosti Drska.

več >

28. april, KS Drska

Zapisnik 17. seje Sveta KS Drska

Zapisnik 17. seje Sveta KS Drska, ki je bila dne 30.03.2017 ob 18.00 uri v prostorih krajevne skupnosti Drska.

več >

13. februar, KS Drska

Zapisnik 15. seje Sveta KS Drska

Zapisnik sestanka 15. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 19.01.2017 ob 15.00 uri v prostorih krajevne skupnosti Drska.

več >

12. februar, KS Drska

Zapisnik 14. seje Sveta KS Drska

Zapisnik sestanka 14. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 14.12.2016 ob 14.00 uri na splavu v Irči vasi.

več >

22. november, KS Drska
06. oktober, KS Drska

Zapisnik 11. Seje sveta KS Drska

Sestanka 11. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 29.03.2016 ob 18.00 uri v prostorih KS Drska.

več >