zemljevid krajevnih skupnosti

JAVNI NATEČAJ: Celostna grafična podoba KS Center Novo mesto

datum: 28. 10. 2016

V Svetu KS Center razpisujemo javni natečaj in pozivamo grafične oblikovalce in tudi tiste, ki se z oblikovanjem ukvarjajo ljubiteljsko, da pripravijo svoje predloge znaka (logotipa) in celostne grafične podobe tega dela Novega mesta.

V Svetu KS Center Novo mesto želimo s svojim delovanjem prispevati tudi k razvijanju družabnosti in medsebojnem spoznavanju in povezovanju krajanov. Želimo tudi, da se krajani v tej krajevni skupnosti dobro počutite in da z veseljem poveste, da živijo v samem osrčju Novega mesta, tam kjer to stoji že stoletja in tam kjer se bo razvijala tudi njegova najbolj svetla prihodnost – v Krajevni skupnosti Center.

V ta namen v Svetu KS Center razpisujemo javni natečaj in pozivamo grafične oblikovalce in tudi tiste, ki se z oblikovanjem ukvarjajo ljubiteljsko, da pripravijo svoje predloge znaka (logotipa) in celostne grafične podobe tega dela Novega mesta.

Glavna usmeritev natečaja je, da oblikovalci pripravijo take predloge, s katerimi se bodo lahko krajani KS Center najbolj poistovetili, prebivalci drugih predelov Novega mesta in okolice pa bodo v tem znaku najlaže prepoznali, da ta predstavlja področje te krajevne skupnosti.

Predloge za oblikovne rešitve bomo v KS Center zbirali do torka, 22. novembra. Poleg predloga znaka oziroma logotipa KS Center morajo prijavitelji predložiti še predlog aplikacije znaka na majicah in predlog dopisnega lista s podanim tipičnim črkovnim materialom.

Rešitve bo ocenjevala 5 članska komisija, ki jo sestavljajo:, Matija Škof, prof. def. (predsednik sveta KS Center, predsedujoči komisiji), Ana Granda Jakše, univ. dipl. soc. (članica sveta KS Center, članica komisije), Luka Blažič, mag. trž. kom. (član sveta KS Center, član komisije), Urška Skrt, u.d.i.a. (članica Odbora za prostor KS Center, članica komisije) in Natalija Zanoški, u.d.i.a. (članica Odbora za prostor KS Center, članica komisije). Zmagovalec natečaja bo prejel nagrado v znesku 300 EUR (bruto).

Podrobnosti natečaja dobite na tej povezavi, dodatna pojasnila na ks.center@novomesto.si ali na 040 433 475 (Matija Škof).

 

novice

07. december, KS Center

ZApisnik redne seje Sveta KS Center z dne 8. 11. 2018

Objavljamo zapisnik redne seje Sveta z dne 8. 11. 2018. Zapisnik bo potrjen na dopisni seje dne 9. 12. 2018.

več >

05. december, KS Center

Stališče Sveta Krajevne skupnosti Center Novo mesto do prometne ureditve na Glavnem trgu po prenovi mestnega jedra

Člani sveta Krajevne skupnosti Center Novo mesto smo mnenja, da je potrebno promet na Glavnem trgu po zaključeni prenovi odpraviti oziroma ga omejiti, kolikor je le mogoče.

več >

04. december, KS Center

Zapisnik izredne seje Sveta KS Center 3. 12. 2018

Objavljamo zapisnik izredne seje Sveta KS Center z dne 3. 12. 2018.

več >

06. november, KS Center

VABILO NA REDNO SEJO SVETA KS CENTER NOVO MESTO

Vabim vas na redno sejo sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto, ki bo potekala v četrtek, 8. novembra 2018 ob 18:00 v sejni sobi, na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >

10. maj, KS Center

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu (SD UN Novi trg-2)

Na podlagi 50., 60. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odl.US, 14/15-ZUUJFO in 61/17-ZUreP-2) in v povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17-ZUreP-2) ter na ...

več >

15. april, KS Center

ZApisnik redne seje Sveta KS Center z dne 11. 4. 2018

Objavljamo zapisnik redne seje KS Center z dne 11. 4. 2018.

več >

06. april, KS Center

VABILO NA REDNO SEJO SVETA KS CENTER NOVO MESTO

Vabim vas na redno sejo sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto, ki bo potekala v sredo, 11. 4. 2018 ob 19:30 v sejni sobi, na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >

06. november, KS Center

Zapisnik redne seje KS Center Novo mesto z dne 23. 10. 2017

Objavljamo zapisnik redne seje sveta KS Center Novo mesto z dne 23. 10. 2017

več >

20. oktober, KS Center

VABILO NA REDNO SEJO SVETA KS CENTER NOVO MESTO

Vabim vas na redno sejo sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto, ki bo potekala v ponedeljek, 23. 10. 2017 ob 19:30 v sejni sobi, na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >