zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik seje sveta KS Bršljin 2.3.2016

datum: 13.04.2016

ZAPISNIK SEJE KS BRŠLJIN

 

Datum:           2.3.2016 ob 18.00 uri

Kraj:                Prostori KS BRŠLJIN, Ljubljanska c., 8000 Novo mesto 

Prisotni:           Jožica Šepetavc, predsednica

                        Milan Vrščaj, podpredsednik

                        Petar Mrkšič

                        Andrej Kosec

                        Mira Kump

Polonca Kovač-Brulc

DNEVNI RED:

  1. Tekoče zadeve
  2. Razno

 

Ad. 1

 

Dne 16.4.2016 je v MONM predvidena vsesplošna čistilna akcija, organizirana po KS. V primeru dežja se prestavi na 23.4.2016. Krajane bomo na čistilno akcijo povabili s plakati na oglasnih deskah.

 

MONM je pripravila projekt »Novomeška tržnica«, v sklopu katerega bodo od aprila do oktobra vsak petek od 9.-17. ure lokalni obrtniki, kmetje in ostali zainteresirani ponudniki lahko ponujali svoje izdelke na stojnicah, na Glavnem trgu. Tržnica bo »obratovala« v primeru lepega vremena. Zainteresirani se lahko prijavijo na MO, ki bo zagotovila stojnice, elektriko in vodo. Strošek stojnice za ponudnike domače obrti in lokalnih izdelkov bo 5€/dan.

 

Glavni zaključki sestanka predstavnikov KS na Rotovžu:

-          Finančna sredstva, ki jih občina namenja KS, se v višini 50% porabijo izključno za projekte (namensko financiranje), 50% pa za tekoče delovanje KS.

-          MONM ima tudi fond za sofinanciranje projektov, in sicer 50% financiranje je s strani občine, 50% pa s strani KS. Vsaka KS lahko prijavi več projektov. Možnost sofinanciranja je do porabe sredstev.

-          Podana je bila pobuda s strani občine, da se otroška igrišča, ki so v upravljanju Agencije za šport, prenesejo na upravljanje KS, vendar pa se vsi s tem niso strinjali.

-          Pobuda s strani občine, da se poenotijo vse oglasne table v občini, torej bo potrebno oglasne table zamenjati. Strošek financiranja bo razdeljen med občino in KS v razmerju 50/50.

 

Ad. 2

 

Izdano je bilo gradbeno dovoljenje za ureditev ambulante v KS Bršljin, ki jo bo imela dr. Kržan, ki ima zanekrat svojo zasebno ambulanto v ZD Novo mesto.

 

Vse KS smo prejele vabilo godbe za sodelovanje pri izvedbi »Majske budnice«, ki se bo izvajala 1.5.2016 od 6.-13. ure.

 

Pridobili smo predračun za postavitev javne razsvetljave na koncu Vavpotičeve. Cena je nesprejemljiva, zato se bosta pridobili vsaj še dve ponudbi.

 

Rekonstrukcija Straške ceste je predvidena za jeseni 2016, pred tem pa se bo delalo odvodnjavanje na cesti v Bršljinu.

 

Seja je bila zaključena ob 19.00

 

Zapisala:                                                                                    Predsednica:

Polona Kovač-Brulc                                                                   Jožica Šepetavc

novice

12. april, KS Bučna vas

Predavanje EKOLOŠKO VRTNARJENJE -18. april 2013 ob 18. uri v OŠ Bršljin

KS Bršljin organizira predavanje kluba ljubiteljev vrtnarjenja GAIA. Predavala bo strokovnjakinja Nevenka Breznik ...

več >

12. november, KS Bučna vas
06. november, KS Bučna vas

ZBOR KRAJANOV KS BRŠLJIN

7.11.2012 OB 18.URI V AVLI OŠ BRŠLJIN

več >

28. avgust, KS Bučna vas

Zbor krajanov KS Bršljin - ponedeljek, 27. avgust 2012

Dnevni red: Ignoranca MO Novo mesto v zvezi s problematiko Ceste brigad ...

več >

09. avgust, KS Bučna vas

Pritožba KS Bršljin zaradi zapore Ljubljanske ceste

Svet KS Bršljin je je MONM podal pritožbo na odločbo o zapori Ljubljanske ceste, saj obvoz poteka po ulici Cesta brigad. Ulica nima pločnikov, na delu pa širina cestišča ne omogoča srečevanja vozil. Pritožba ...

več >

16. april, KS Bučna vas

Akcija očistimo Slovenijo v KS Bršljin

Oglejte si nekaj foto utrinkov z naše akcije (foto: Borut Šiško)

več >