zemljevid krajevnih skupnosti

Pritožba KS Bršljin zaradi zapore Ljubljanske ceste

datum: 09.08.2012

Svet KS Bršljin je je MONM podal pritožbo na odločbo o zapori Ljubljanske ceste, saj obvoz poteka po ulici Cesta brigad. Ulica nima pločnikov, na delu pa širina cestišča ne omogoča srečevanja vozil.

Pritožba ...

KS Bršljin
Klemenčičeva 13
8000 Novo mesto


Novo mesto, 8/8-2012


Mestna občina Novo mesto
Župan g. Alojzij Muhič

Seidlova c. 1
8000 Novo mesto


Zadeva: Pritožba zoper odločbo št. 3710-114/2012/2 z dne 30.7.2012

KS Bršljin  podaja v zakonitem roku pritožbo zoper izdano odločbo, s katero se dovoljuje popolna zapora na občinski javni cesti LG 299261, Ljubljanska cesta.
Nerazumljivo in kljub sklicevanju na strokovnost, je po oceni sveta KS Bršljin nedopustno, da se dovoli popolna zapora ceste, ki je vitalnega pomena za samo mesto in temu primerno obremenjena z osebnim, avtobusnim in tovornim prometom. Od ponedeljka dalje smo tako priča razburjenju voznikov, ki prihajajo od drugod in se v dani situaciji ne znajdejo. In čeprav  uradni obvoz ni po Cesti brigad, se ravno po tej cesti  vijejo kolone vozil vseh vrst in končajo z ozkim grlom pred priključkom na Andrijaničevo ulico.
Svet KS Bršljin je  pristojne na MO NM pravočasno   opozoril  na morebitno situacijo ob zapori Ljubljanske ceste, kar se danes tudi izkazuje. Nazadnje na skupnem sestanku dne 23/5-2012, ko je bila ponovno predlagana razširitev priključka na  Andrijaničevo ulico in kar je bilo s strani MO tudi sprejeto. Vendar do danes niso bile narejene niti  geodetske odmere, za katere smo se dogovorili. Namreč, krajani vemo, da je ob sedanji cesti še veliko občinskega zemljišča, ki ga koristijo posamezniki in  s tem  ovirajo promet.
Nov prometni režim že danes, čeprav je  čas dopustov (ko je  najmanjša možna prometna  obremenite) povzroča nevzdržno prometno   situacijo na Cesti brigad. To nakazuje, da bodo ti problemi z 1.9. ob začetku šolskega leta le še večji. Posebno nevarnost vidimo ob povečanem številu pešcev (šolarjev) na tej cesti, ki nima pločnika, niti varovane poti za ta primer.
Glede na opisano situacijo, ki pa je na terenu še veliko hujša, je  Svet KS Bršljin na svoji seji sprejel  naslednje tri  zahteve, ki jih naslavljamo na MO Novo mesto:
1.    Da izvajalec del CGP d.d. pripravi nov elaborat, ki bo upošteval prvotne predloge KS , da se v času rekonstrukcije Ljubljanske ceste predvidi le polovično zaporo le-te.

2.    Da se takoj prične z urejanjem – razširitvijo  navezave  Ceste brigad na Andrijaničevo cesto. Namreč,  že meseca marca ste s strani policije dobili oceno njene varnosti, v kateri je opozorilo, da je cesta skrajno nevarna za pešce in so predlagali ali ureditev primerne signalizacije ali zaporo. Ignorirali ste tako predloge KS kot Policije, čeprav danes ravno ta cesta služi celo kot obvoz  za čas rekonstrukcije Ljubljanske ceste .

Upamo, da se zavedate resnosti problema in odgovornosti, ki jo s tem prevzemate.

3.    Takoj je potrebno spremeniti prometno signalizacijo. Ob tem predlagamo, da se postavijo nove oznake obvezne smeri do avtoceste LJ-ZG tudi pri odcepu na Bršljinsko cesto (pred železniškim prehodom), pri Čefidlju in pri semaforjih pred viaduktom. Zakaj bi se moral nekdo,  ki ne pozna Novega mesta, vračati nazaj na Ločensko cesto, če lahko le nadaljuje pot po omenjeni trasi.


Moti nas nesmisel ali morda celo ignoranca izvajalca – odločba je bila izdana 30.7.2012 z dovoljeno pritožbo 15 dni od prejema, vendar so se gradbena dela pričela že 6.8.2012.??
Svet KS Bršljin apelira na vas, da v dobrobit mesta in občanov upoštevate naše zahteve, ki niso nemogoče in v najkrajšem času omogočite rešitev in spremembo izdane odločbe v smislu naših pripomb.


Predsednica KS Bršljin
    Jožefa Šepetavc

novice

12. april, KS Bučna vas

Predavanje EKOLOŠKO VRTNARJENJE -18. april 2013 ob 18. uri v OŠ Bršljin

KS Bršljin organizira predavanje kluba ljubiteljev vrtnarjenja GAIA. Predavala bo strokovnjakinja Nevenka Breznik ...

več >

12. november, KS Bučna vas
06. november, KS Bučna vas

ZBOR KRAJANOV KS BRŠLJIN

7.11.2012 OB 18.URI V AVLI OŠ BRŠLJIN

več >

28. avgust, KS Bučna vas

Zbor krajanov KS Bršljin - ponedeljek, 27. avgust 2012

Dnevni red: Ignoranca MO Novo mesto v zvezi s problematiko Ceste brigad ...

več >

09. avgust, KS Bučna vas

Pritožba KS Bršljin zaradi zapore Ljubljanske ceste

Svet KS Bršljin je je MONM podal pritožbo na odločbo o zapori Ljubljanske ceste, saj obvoz poteka po ulici Cesta brigad. Ulica nima pločnikov, na delu pa širina cestišča ne omogoča srečevanja vozil. Pritožba ...

več >

16. april, KS Bučna vas

Akcija očistimo Slovenijo v KS Bršljin

Oglejte si nekaj foto utrinkov z naše akcije (foto: Borut Šiško)

več >