zemljevid krajevnih skupnosti

3.7.2018 - Zapisnik julijske seje KS Bršljin

datum: 23. 07. 2018

ZAPISNIK SEJE KS BRŠLJIN

 

 

Datum:               03.07.2018 ob 19.00 uri

Kraj:                   Prostori KS Bršljin

Prisotni:              KS Bršljin - Jožica Šepetavc

                           KS Bršljin - Slavko Špec

                           KS Bršljin - Milan Vrščaj

                           KS Bršljin - Mira Kump

                           KS Bršljin – Peter Mrkšič

 

                                                                 

 

DNEVNI RED:

 

 1. Pregled zapisnika zadnje seje

 2. Poročilo z iger krajevnih skupnosti MO Novo mesto

 3. Razno

   

  Ad. 1

   

  PREGLED ZAPISNIKA ZADNJE SEJE

 

 

 

Klopi ob Straški cesti in na Ulici Danila Bučarja se obnovi naslednje leto.

Glasilo KS Bršljin ne bo realizirano.

Javna razsvetljava Medičeve ulice in spodnjega dela Bršljina je v pripravi.

Vavpotičeva ulica; direktor Tiskarne Novo mesto ni pripravljen na pogovor s člani sveta KS Bršljin. Predsednici pa je po telefonu zagotovil, da bo svoje voznike tovornjakov opozoril, da se po omenjeni ulici ne vozijo.

Igrala pri OŠ Bršljin je potrebno posodobiti. Razpis za občinska sredstva je v pripravi, URSA pa je zagotovila, da v ta namen prispeva 2000€. Poslani bosta prošnji tudi CGP Novo mesto in podjetju Spar d.o.o.

Igrišče v Lastovčah – za ta objekt je urejena vsa potrebna dokumentacija in tudi vpis v zemljiško knjigo.Vsa igrišča v KS so v lastni Mestne občine Novo mesto, upravitelj igrišč pa je Agencija za šport Novo mesto.

Cesta Brigad – priključek na Adrijaničevo cesto. Projekt je še vedno v mirovanju, zato je za dan 25.7.2018 ob 18.00 uri sklican zbor krajanov, ki bo v OŠ Bršljin.

 

 

 

Ad. 2

 

POROČILO Z IGER KRAJEVNIH SKUPNOSTI MO Novo mesto

 

Krajani KS Bršljin smo se udeležili iger krajevnih skupnosti 26. maja v Prečni. Od skupno 15 ekip je ekipa KS Bršljin zasedla 7. mesto.

 

 

Ad. 3


RAZNO:

 

 • Poročilo o delu KS Bršljin o dosedanjem mandatu se objavi v julijski številki mesečnika Novi medij.

 • Ureditev košnje pri mostu v Bršljinu.

 • S pristojnimi se je potrebno dogovoriti o zapori Župančičevega sprehajališča za promet.

 • Sanacije ceste od križišča pri Avtohiši Slak do mostu v Bršljnu, kajti pojavile so se udarne jame.

 • Sanacije čistilne naprave pri potoku v Bršljinu.

 • Naslednja seja sveta KS Bršljin je v začetku 8.meseca.

 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.30

 

 

Zapisala:                                                                                                                  Predsednica:

Mira Kump                                                                                                              Jožica Šepetavec

novice

17. september, KS Bršljin
07. avgust, KS Bršljin

Zapisnik 7. seje KS Bršljin

Zapisnik seje KS Bršljin

več >

07. avgust, KS Bršljin

Zapisnik 6. seje KS Bršljin

Zapisnik seje KS Bršljin

več >

09. maj, KS Bršljin

Zapisnik 5. seje KS Bršljin

5. seja KS Bršljin dne 6.5.2019

več >

03. april, KS Bršljin

Zapisnik 4. seje KS Bršljin

Seja je potekala 1.4.2019 v prostorih KS Bršljin

več >

18. marec, KS Bršljin

Zapisnik 3. seje KS Bršljin

3. seja KS Bršljin

več >

01. marec, KS Bršljin
05. december, KS Bršljin

Obvestilo zimske službe

Spremembe pri izvajanju čiščenja zasneženih cest na privatnih cestah-zemljiščih

več >