zemljevid krajevnih skupnosti

Čistilna akcija, 8. april 2017

datum: 04.05.2017

OČISTIMO SOSESKO, akcija ljubiteljev čistega okolja.

 

Tudi letos je na poziv MO Novo mesto in Komunale Novo mesto stekla spomladanska akcija odstranjevanja tujkov v naravnem okolju pod imenom OČISTIMO SOSESKO. V akcijo smo se vključili tudi krajani prostovoljci Krajevne skupnosti Birčna vas.

 

V krajevni skupnosti Birčna vas je Svet KS prevzel pobudo in krajevna društva in krajane s plakati obvestil o akciji. Obveščali so tudi mediji. Mnogi naši krajani imajo dolgoletno navado, da se čiščenje v hiši in posesti opravi še pred cvetno nedeljo. A ostale so navlake in odvrženi predmeti ob javnih cestah in železnici. Čistilna akcija naj bi zajela predvsem ta območja.

 

Določeni prostovoljci za vodje ekip po vaseh so pravočasno prejeli rokavice, vreče za smeti in potrebna navodila. Na dogovorjena mesta po vaseh so v soboto, 8. aprila 2017 ob dogovorjenem času prišli krajani prostovoljci, ki so se podali po skupinah na več smeri in v dveh do treh urah pobrali stvari, ki v naše okolje ne sodijo.

 

Letos je na akciji sodelovalo več prostovoljcev in prostovoljk kot lani, po oceni pa smo zbrali manj smeti, kot pred leti. Očitno je v porastu okoljska zavest, manj je bilo navoženih odpadkov v naravo in tudi manj odvrženih reči ob cestah in železnici. Še vedno prevladujejo prazna embalaža pijač in cigaret. Tudi v območju komunalnih zbiralnikov (ekološki otoki) je bilo opaziti manj onesnaženosti.

Na osrednjem zbirnem mestu komunalnih odpadkov pri železniški postaji Birčna je bil vzpostavljen nov red in razvrstitev zabojnikov.

Hvala vsem, ki ste sodelovali pri čiščenju okolja, kljub temu, da niste sami teh smeti odvrgli.

 

Besedilo: Bogdan Mali in M. Meštrić

Fotografije: Bogdan Mali

Bircna vas.JPG

Bircna vas 2.JPG

Vrh pri Ljubnu 2.JPG

Vrh pri Ljubnu 1.JPG

novice

02. september, KS Birčna vas

Potepanje po Gorenjski

Letos smo se v svetu KS odločili, da malo popestrimo družabno življenje v naši KS in smo se odločili za izlet. Naše vodilo je bilo spoznavanje Slovenije in kar sam od sebe se je ponudil obisk Planice.

več >

27. junij, KS Birčna vas

14. seja Sveta KS Birčna vas

14. seja Sveta KS Birčna vas je bila 27. 6. 2017 v prostorih KS Birčna vas.

več >

04. maj, KS Birčna vas
13. julij, KS Birčna vas

Zapisnik zbora krajanov v Gasilskem domu Stranska vas dne 13.7.2016

Na pobudo civilne iniciative in v skladu s 56. členom Statuta Krajevne skupnosti Birčna vas (v nadaljevanju: KS Birčna vas), je svet Krajevne skupnosti sklical zbor krajanov, in sicer dne 13. 7. 2106 v Gasilskem domu v Stranski vasi ob 16.30 uri, z namenom rešitve nastalih in nekaterih nerešenih problemov glede izvedbe projekta »Kanalizacija v...

več >