zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 9. seje KS Birčna vas, 20. april 2016

datum: 25.04.2016

Zapisnik 9. seje KS Birčna vas, z dne 20.4.2016

Dnevni red:

  1. Ugotovitev prisotnosti, pregled in potrditev zapisnika 8. seje KS
  2. Odstop člana sveta KS Ilar Marjana
  3. 2. Olimpijada KS
  4. 11. pohod KS
  5. Razno

Ugotovitve in sklepi

Ad 1 

Predsednica sveta KS Birčna vas Majda Meštrić je pozdavila vse prisotne in odprla 9. sejo KS Birčna vas.

Po pregledu zapisnika 8. seje je bil ta tudi brez pripomb sprejet.

Sklep: Prisotnost na 9. seji KS Birčna vas je bila 85,70 odstotna, kar pomeni da je bila zagotovljena sklepčnost. Zapisnik 8. seje je bil soglasno sprejet.  

Ad 2 

Član sveta KS Birčna vas Marjan Ilar, je podal odstopno izjavo. Svoj odstop je pojasnil z selitvijo v drug kraj, zaradi česar več ne bo mogel spremljati dogajanja v svojem kraju. Zaradi odstopa g. Ilarja bo potrebno zagotoviti zastopanost krajanov vasi Veliki Podljuben, Petane, Mali Podljuben, Gorenje Mraševo in Vrh pri Ljubnu. Za navedene vasi bodo krajani predlagali enega ali več krajanov, ki bodo zastopali njihove interese v KS, ki pa po statutu nima glasovalne pravice.

Sklep: Predsednica sveta pridobi pravilno tolmačenje volilne zakonodaje glede nadomestitve člana sveta, ki je odstopil.

                                                                   Ad 3

Letos bo 2. olimpijada KS, ki postaja že tradicionalni dogodek, 11. junij 2016  Stopičah. Organizator prireditve je KS Stopiče. V programu so športna tekmovanja in pohod. Obvestimo športna društva in ostale organizacije, da se zagotovi udeležba.

Sklep: Program tekmovanj se posreduje vsem ŠD in ostalim organizacijam v KS. Ta se po želji prijavijo za posamezno športno panogo.

                                                                       Ad 4

Tradicionalni pohod naše krajevne skupnosti bo letos in 21.05 2016. Zbrali se bomo na Ruperč Vrhu pred zgradbo nekdanjega zadružnega doma ob 13 uri. Trasa naj bi bila dolga približno 6-8 km. Zaključek pohoda s pogostitvijo krajanov bo tudi tokrat v Padežu. V organizacijo se vključijo vsi člani sveta KS.

Sklep: Majda je zadolžena za določitev trase in posredovanje vabil, Vesna, Urška Darja in Vinko za nabavo hrane in pijače. Miran priskrbi športne rekvizite.

                                                                       Ad 5

Bila je podana pobuda, da bi letos imeli prvomajsko budnico Mestne godbe Novo mesto, in sicer pri razvalinah gradu na Ruperč Vrhu. Darja pripravi plakate in dogovori uro prihoda godbe.

Predsednica nas je obvestila, da  bo MO NM prispevala vsem KS dodatna sredstva za košnjo igrišč, za KS Birčna vas v znesku 508,00€ .

Čistilna akcija je potekala kot običajno, z udeležbo istih ljubiteljev čistega okolja, kot ponavadi.

KS že vsa leta pomaga ŠD, zato smo z veseljem sprejeli novico, da ŠD Birčna vas ponovno postaja bolj aktivno.

Ravno tako nas je predsednica sveta obvestila, da se organizirajo pogovorni večeri z begunci. Na Uršnih selih bo tak pogovorni večer potekal 17.05.2016, namenjen pa bo tudi krajanom  KS Šmihela, Podgrada in Birčne vasi. Veseli bodo vsake udeležbe.

Vinko se zadolži za pripravo specifikacije del za obnovo ceste, ki bo osnova, za pripravo zahteve mestni občini Novo mesto za sofinanciranje  izvedbe v višini polovice vrednosti projekta.

Silva je izpostavila problem premajhnega števila hidrantov v primeru požara v vasi  Rajnovšče. Predlog je bil, da sama pripravi dopis za MONM, ki je zadolžena za požarno varnost, KS bo zadevo podprla.

Poslanska skupina SDS, nam je posredovala dopis s povabilom k tesnejšemu sodelovanju z našo KS, ponudbo za udeležbo na naših sejah ter ponudbo za pomoč pri reševanju problematike v naši KS.  Po daljši razpravi svetnikov je bila sprejeta odločitev, da predsednica na dopis odgovori, naj predlagajo konkretne rešitve za predstavljene nerešene probleme v naši KS.

Seja je bila zaključena ob 20:10 uri.

Zapisnik sestavila:                                                     Predsednica Sveta KS

Vesna Stanešič                                                          Majda Meštrić

novice

12. december, KS Birčna vas
02. september, KS Birčna vas

Potepanje po Gorenjski

Letos smo se v svetu KS odločili, da malo popestrimo družabno življenje v naši KS in smo se odločili za izlet. Naše vodilo je bilo spoznavanje Slovenije in kar sam od sebe se je ponudil obisk Planice.

več >

27. junij, KS Birčna vas

14. seja Sveta KS Birčna vas

14. seja Sveta KS Birčna vas je bila 27. 6. 2017 v prostorih KS Birčna vas.

več >

04. maj, KS Birčna vas
13. julij, KS Birčna vas

Zapisnik zbora krajanov v Gasilskem domu Stranska vas dne 13.7.2016

Na pobudo civilne iniciative in v skladu s 56. členom Statuta Krajevne skupnosti Birčna vas (v nadaljevanju: KS Birčna vas), je svet Krajevne skupnosti sklical zbor krajanov, in sicer dne 13. 7. 2106 v Gasilskem domu v Stranski vasi ob 16.30 uri, z namenom rešitve nastalih in nekaterih nerešenih problemov glede izvedbe projekta »Kanalizacija v...

več >