zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik zbora krajanov v Gasilskem domu Stranska vas dne 13.7.2016

datum: 13.07.2016

Na pobudo civilne iniciative in v skladu s 56. členom Statuta Krajevne skupnosti Birčna vas (v nadaljevanju: KS Birčna vas), je svet Krajevne skupnosti sklical zbor krajanov, in sicer dne 13. 7. 2106 v Gasilskem domu v Stranski vasi ob 16.30 uri, z namenom rešitve nastalih in nekaterih nerešenih problemov glede izvedbe projekta »Kanalizacija v naseljih Birčna vas, Stranska vas in Poganci«.

ZAPISNIK ZBORA KRAJANOV

V Gasilskem domu Stranska vas

 

 

Na pobudo civilne iniciative in v skladu s 56. členom Statuta Krajevne skupnosti Birčna vas (v nadaljevanju: KS Birčna vas), je svet Krajevne skupnosti sklical zbor krajanov, in sicer dne 13. 7. 2106 v Gasilskem domu v Stranski vasi ob 16.30 uri, z namenom rešitve nastalih in nekaterih nerešenih problemov glede izvedbe projekta »Kanalizacija v naseljih Birčna vas, Stranska vas in Poganci«.

 

 

Vabljeni so bili predstavniki Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: MONM), kot investitorja ter vodja projekta in krajani vasi Birčna vas in Stranska vas.

 

 

Zbora so se udeležili:

  • župan Gregor Macedoni
  • predstavniki služb MONM: Darja Plantan, Ana Avsec, Nataša Engel,
  • direktor Komunale Novo  mesto Gregor Klemenčič
  • člani CI
  • ter nekaj krajanov KS Birčna vas.

 

Predsednica sveta KS Birčna vas Majda Meštrić je vse prisotne pozdravila ter predstavila glavne teme in razlog srečanja:

  • Peticija Civilne iniciative z dne 16.maja 2016.
  • Neenotna obrazložitev rešitve vsebinsko podobnih pritožb na odločbe - tri vsebinsko različne obrazložitve.
  • Dosedanje aktivnosti za odpravo napak pri izgradnji kanalizacije, na katere so bili vsi akterji opozorjeni in kakšen je predviden način spremljanja delovanja sistema v prihodnje, da ne bo prišlo do onesnaževanja okolja.

 

 

V odprti razpravi so predstavniki Civilne iniciative (v nad. CI) predstavili svoje poglede na te probleme, predstavniki pristojnih služb MO pa so podali strokovne in realne obrazložitve.

 

Veliko nejasnosti med krajani so povzročili opomini o neplačevanju rednih obrokov ter odgovori na pritožbe, ki se nanašajo na višino zneska komunalnega samoprispevka.

 

Ga. Plantan je obrazložila, da so odgovori na pritožbe različni, ker se tudi vsebine pritožb med seboj razlikujejo. Vsekakor pa je bil rok reševanja teh pritožb predolg, s čimer se strinja tudi župan.

 

Ponovno so poudarili, da so pristojne službe pripravljene vsak problem obravnavati in ne bodo izvajali skrajnih ukrepov. Vsak posameznik naj se osebno oglasi na MONM glede individualnega dogovora, saj bodo tako lahko skupaj našli najbolj sprejemljivo rešitev za posameznika, v okvirih veljavne zakonodaje.

 

Veliko je krajanov, ki imajo zelo majne prejemke in jim plačevanje komunalnega prispevka predstavlja velik zalogaj. Pogovarjali smo se tudi o seznamu krajanov, ki niso zmožni plačila, vendar se le ti ne želijo na ta način izpostavljati. Na očitke, da smo po krajevnem samoprispevku najdražji, je župan ponovno poudaril, da smo na 5. mestu od 7 primerljivih občin.

 

Direktor Komunale g. Klemenčič je podal informacijo glede odpravljanja tehničnih napak na kanalizacijskem omrežju. Poudaril je, da aktivno in uspešno rešujejo probleme obstoječega stanja, saj samo izpostavljanje preteklosti ne vodi k rešitvi. Izliv vode iz jaškov je v primerjavi z lanskem letom bistveno manjši. Napake odpravljajo. Na črpališču v Pogancih je bila povečana moč črpanja. V letošnjem letu imajo namen zatesniti še 8 jaškov ter ponovno opraviti pregled vseh jaškov, preden poteče bančna garancija izvajalca. Dokončno bo problem rešen s priključkom trase kanalizacije z vasi Jama. Ob zadnjem nalivu, ko je prišlo do ponovnega iztekanja fekalij v okolje, so zaznali napako in jo takoj, ko je dopuščalo stanje, odpravili in sedaj delujejo brezhibno. Na ta problem je CI tudi posebej opozorila.

 

Tudi g. Žagar, sicer član CI potrjuje, da je situacija v letošnjem letu bistveno boljša.

 

Član CI Vojko Zupančič se želi sestati z ga. Engel z MONM, da preverita kako so bili vodeni gradbeni dnevniki, ker smatra da je bilo narejenih veliko napak. Datum sestanka bo dogovorjen naknadno.

 

Zbor je bil zaključen ob 18 uri.

 

 

Zapisala: Vesna Stanešič

 

 

                                                                                                          Majda Meštrič

                                                                                              predsednica Krajevne skupnosti

                                                                                                          Birčna vas

novice

02. september, KS Birčna vas

Potepanje po Gorenjski

Letos smo se v svetu KS odločili, da malo popestrimo družabno življenje v naši KS in smo se odločili za izlet. Naše vodilo je bilo spoznavanje Slovenije in kar sam od sebe se je ponudil obisk Planice.

več >

27. junij, KS Birčna vas

14. seja Sveta KS Birčna vas

14. seja Sveta KS Birčna vas je bila 27. 6. 2017 v prostorih KS Birčna vas.

več >

04. maj, KS Birčna vas
13. julij, KS Birčna vas

Zapisnik zbora krajanov v Gasilskem domu Stranska vas dne 13.7.2016

Na pobudo civilne iniciative in v skladu s 56. členom Statuta Krajevne skupnosti Birčna vas (v nadaljevanju: KS Birčna vas), je svet Krajevne skupnosti sklical zbor krajanov, in sicer dne 13. 7. 2106 v Gasilskem domu v Stranski vasi ob 16.30 uri, z namenom rešitve nastalih in nekaterih nerešenih problemov glede izvedbe projekta »Kanalizacija v...

več >