Sofinanciranje programov in delovanja organizacij v letu 2021

datum: 26. 10. 2020

Na Mestni občini Novo mesto smo tudi letos pripravili javni razpis za sofinanciranje programov in delovanje organizacij za leto 2021 v skupni višini 610.040 evrov. Sredstva so namenja za področja kulture, mladine, sociale in zdravstva, športa, prireditev in dogodkov, medobčinskega in mednarodnega sodelovanja, delovanja društev in organizacij ter turizma.

Namen razpisa je spodbujanje delovanja organizacij, ki predstavljajo pomemben dejavnik za ustvarjanje kakovostnega življenjskega okolja ter povezovanja in predstavljanja lokalne skupnosti, in jim na Mestni občini Novo mesto s sofinanciranjem omogočamo izvajanje družbeno koristnih vsebin. Prijavitelji vloge pošljejo na naslov Mestne občine Novo mesto v skladu z razpisnimi pravili, ki so poleg razpisa in vlog objavljeni na spletni strani Mestne občine Novo mesto. Prvi razpisni rok za pridobitev sredstev se zaključi 25. novembra 2020. 

Povezane novice

26. oktober

Javni razpis Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje programov in delovanje organizacij za leto 2021

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19-UPB1), Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2021...

več >

nazaj