5. javni poziv LAS DBK

datum: 09. 12. 2019

Lokalna akcijska skupina LAS Dolenjska in Bela krajina je objavila peti javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev na območju LAS Dolenjska in Bela krajina v programskem obdobju 2014–2020, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Javni poziv bo odprt do 6. 2. 2020.

Več informacij  in povezava do razpisne dokumentacije: 5. JAVNI POZIV LAS DBK.

 

nazaj