25. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

datum: 05. 10. 2017

Seja bo v četrtek, 19. oktobra 2017, ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž).

Dnevni red

1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

2. Potrditev zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

3. Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto – 2. obravnava

4. Kadrovske zadeve

4.1 Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov (elektorjev) v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državni svet

4.2 Predlog sklepa za imenovanje člana Državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov

5. Poročilo o stanju projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske

6. Poročilo župana

7. Vprašanja in pobude članic in članov Občinskega sveta ter odgovori

 

Gradiva za sejo občinskega sveta

nazaj