zemljevid krajevnih skupnosti

12. seja sveta KS Žabja vas

datum: 29.02.2016

ZADEVA: Zapisnik 12. seje Sveta Krajevne skupnosti Žabja vas, ki je bila 28.2. 2016 ob 16.00 na mestu bodočega igrišča ob Poti na Gorjance

Dnevni red:

1.)    Ureditev igrišča

2.)    Dostop do igrišča

 

Prisotni: Andrej Kastelic, Matija Šega in Grega Rajer.

 

1. Ureditev igrišča

Dogovorili smo se, da na omenjeni lokaciji postavimo nogometno igrišče dimenzije 15x28m. Travnato, na dva gola. Košarkaško igrišče 15x28m na asfaltni podlagi. Dva kvalitetna koša. Izdelovalcu projekta sporočimo, da se igrišči umesti na mesto, kjer bo potrebnih minimalno zemeljskih del.

Na zadnjem delu se lahko predvidi tudi površino za odbojkaško igrišče, medtem ko se stezo za balinanje uvrsti v linijo z omenjenima dvema igriščema.

Zaradi mnogo manjše površine nogometnega igrišča računamo, da bo potrebnih mnogo manj zemeljskih del, kot je bilo sprva predvideno, da se pripravi teren.

Otroška igrala se umesti na mesto, kjer so bila planirana prvotno. Podlaga tam naj bo nekoliko dvignjena od nivoja igrišča za košarko.

Govorili smo, da ob gozdu ograje ne damo. Puščamo pa tukaj še odprte možnosti, glede na finančno situacijo.

 

2. Dostop do igrišča

Dostop do parcele je zaradi ute ozek in praktično nemogoč za stroje, ki bi urejali igrišče. Zato s tega vidika Grega pokliče lastnico sosednjega zemljišča, da se dogovorita o možnostih soglasja za čas gradnje, da se naredi nasip tudi po sosedenji parceli ter se tako omogoči dostop do mesta gradnje.

Prav tako bo Grega istočasno povprašal še o možnostih, da se na skrajnem vrhu omenjene sosednje parcele dogovori za ureditev parkirišča za nekaj vozil. Ker je igrišče v osnovi namenjeno krajanom KS Žabja vas sicer menimo, da parkirišče ni potrebno, saj so najbolj oddaljeni uporabniki od igrišča oddaljeni le nekaj sto metrov.

Vendar če se izkaže, da obstaja možnost, da bi se poceni in smiselno lahko uredilo manjše parkirišče, smo pripravljeni razmisliti tudi v tej smeri.

 

Zaradi nesklepčnosti, sklepov na seji nismo sprejeli.

 

Zapisal: Matija Šega                                            Andrej Kastelic, predsednik Sveta KS Žabja vas

novice

17. oktober, KS Žabja vas

Poročilo predsednika s sestankov z dne 12., 16. in 17.10.17

Sestanek 12.10.2017 s krajani KS Žabja vas stanujočimi ob bodočemu igrišču glede ureditve igrišča Sestanek 16.10.2017 z MONM glede Univerzitetnega kampusa Novo mesto v Drgančevju Sestanek 17.10.2017 z Društvom upokojencev in MONM glede subvencioniranje obroka za starostnike Sestanek 17.10.2017 predsednikov KS Žabja vas z županom...

več >

17. oktober, KS Žabja vas
Začetek investiciji v igrišče (foto: Matija Šega)

Začetek gradnje igrišča

Krajane obveščamo, da se je začela gradnja igrišča.

več >

14. maj, KS Žabja vas
10. februar, KS Žabja vas
07. februar, KS Žabja vas
17. april, KS Žabja vas
08. marec, KS Žabja vas
03. marec, KS Žabja vas