zemljevid krajevnih skupnosti

11. seja sveta KS Žabja vas

datum: 11.02.2016

ZADEVA: Zapisnik 11. seje Sveta Krajevne skupnosti Žabja vas, ki je bila 10.2. 2016 ob 17.00 v pisarni KS Žabja vas, na Šentjernejski cesti 6 v Novem mestu

Dnevni red:

1.)    Izbira ponudnika

2.)    Ureditev igrišča

3.)    Razno

Prisotni: Grega Rajer, Andreja Kastelic, Andrej Kastelic in Matija Šega

 

1. Izbira ponudnika

Na podlagi prejetih ponudb, smo se soglasno odločili za izbiro podjetja ACER, ki bo poskrbelo za ureditev vse potrebne dokumentacije igrišča ob Poti na Gorjance. Sklican je tudi dogovor o naslendjem sestanku z izvajalcem, da dogovorimo stične točke.

2. Ureditev igrišča

Javna razsvetljava ob poti po igrišču. Samih igrišč ne bomo osvetljevali. Pridobili smo informacijo, da pgd ni potreben za izvedbo projekta, kot ga načrtujemo.

Pridobili smo tudi informacijo o geodetskem posnetku, ki ga potrebujemo pred izdelavo dokumentacije in na katerem bo dokumentacija slovenla: Skica + geodetski posnetek – višina zemljišča. – 1ha = ca. 350 eur.

Dogovarjali smo se o dostopu. Asfalt ali makadam. Prevladala je odločitev o utrjeni makadamski poti.

Objekt, ki bo v projektu, vendar ga v prvi fazi na igrišču ne bomo postavljali, bo le enostaven objekt, brez WC-ja in garderob. Objekt bo isto vezan na javno razsvetljavo, če bo to seveda možno. Do objekta potegnemo tudi vodovod. Kanalizacija v objaktu ni predvidena. Možnost izgradnje greznice ko/če bo to potrebno.

Strinjali smo se o postavitvi štirih igrišč (odbojka, košarka, nogomet, balinanje) + otroškega igrišča z igrali. Če ne bo možno v sklopu financ, se v prvi fazi odpovemo igrišču za odbojko. Če še vedno ni možno, zmanjšamo dimenzije nogometnega igrišča ter tako zmanjšamo količino zemeljskih del.

 

3. Razno

Dogovorili smo se tudi za ogled igrišča v sosednji KS Gotna vas. Oni so namreč pred nekaj leti izdelali to kar načrtujemo tudi pri nas. Istočasn smo se dobili tudi z izvajalcem del na omenjenem igrišču. Izmenjava izkušenj, smernice, predlogi...

-          Brez razsvetljave na igrišču: izkazalo se je, da razsvetljava v stanovanjskem naselju ni potrebna oz. je bolje, da je ni. Tako smo se odločili, da se pri nas elektrika potegne le do objekta in je po igrišču ne damo.

 

Zapisal: Matija Šega                                                 Andrej Kastelic, predsednik Sveta KS Žabja vas

novice

17. oktober, KS Žabja vas

Poročilo predsednika s sestankov z dne 12., 16. in 17.10.17

Sestanek 12.10.2017 s krajani KS Žabja vas stanujočimi ob bodočemu igrišču glede ureditve igrišča Sestanek 16.10.2017 z MONM glede Univerzitetnega kampusa Novo mesto v Drgančevju Sestanek 17.10.2017 z Društvom upokojencev in MONM glede subvencioniranje obroka za starostnike Sestanek 17.10.2017 predsednikov KS Žabja vas z županom...

več >

17. oktober, KS Žabja vas
Začetek investiciji v igrišče (foto: Matija Šega)

Začetek gradnje igrišča

Krajane obveščamo, da se je začela gradnja igrišča.

več >

14. maj, KS Žabja vas
10. februar, KS Žabja vas
07. februar, KS Žabja vas
17. april, KS Žabja vas
08. marec, KS Žabja vas
03. marec, KS Žabja vas