zemljevid krajevnih skupnosti

10. seja sveta KS Žabja vas

datum: 16.11.2015

ZADEVA: Zapisnik 10. seje Sveta Krajevne skupnosti Žabja vas, ki je bila 11.11. 2015 ob 17.00 v pisarni KS Žabja vas, na Šentjernejski cesti 6 v Novem mestu

 

Dnevni red:

1.)    Semaforiziran prehod za pešce

2.)    Ograja na Lobetovi

3.)    Kolesarska steza – pešpot Žabja vas – Grm

4.)    Okrasitev

 

1. Semaforiziran prehod za pešce

Kljub glavni usmerjenosti v igrišče ob Poti na gorjance, še vedno ostaja naša prioriteta tudi semaforizirano križišče in ureditev pločnika pri Mestniku. Zaenkrat smo dogovorjeni, da po zaključku intenzivnih del z igriščem, pričnemo peljat projektno dokumentacijo za omenjen prehod.

2. Ograja na Lobetovi

S strani občine smo prejeli zagotovilo o postavitvi odbojne ograje na Lobetovi ulici. Tako je s tega vidika zadeva končana.

3. Kolesarska steza – pešpot Žabja vas - Grm

Svetniki družno podpiramo predlog NKM o vzpostavitvi ograjenega koridorja med tovarno Revoz in TPV. V pomoč njihovemu prodelogu smo se odločili, da se na občino naslovi dopis, ki izraža podporo svetnikov KS omenjenemu predlogu.

4. Okrasitev

Dogovorili smo se za okrasitev le ene smrečice pri vhodu na parkirišče ZNC. Okrasitev 1.12.2015 ob 19 uri zasvetijo lučke na smrečici.

 

Zapisal: Matija Šega                                                     Andrej Kastelic, predsednik Sveta KS Žabja vas

novice

17. oktober, KS Žabja vas

Poročilo predsednika s sestankov z dne 12., 16. in 17.10.17

Sestanek 12.10.2017 s krajani KS Žabja vas stanujočimi ob bodočemu igrišču glede ureditve igrišča Sestanek 16.10.2017 z MONM glede Univerzitetnega kampusa Novo mesto v Drgančevju Sestanek 17.10.2017 z Društvom upokojencev in MONM glede subvencioniranje obroka za starostnike Sestanek 17.10.2017 predsednikov KS Žabja vas z županom...

več >

17. oktober, KS Žabja vas
Začetek investiciji v igrišče (foto: Matija Šega)

Začetek gradnje igrišča

Krajane obveščamo, da se je začela gradnja igrišča.

več >

14. maj, KS Žabja vas
10. februar, KS Žabja vas
07. februar, KS Žabja vas
17. april, KS Žabja vas
08. marec, KS Žabja vas
03. marec, KS Žabja vas