zemljevid krajevnih skupnosti

OBVESTILO

datum: 07.02.2017

Spoštovani,

v zadnjih dneh smo na območju vaše krajevne skupnosti Ulica Na lazu
obravnavali vlom v vozilo in vlom v hišo v ulici Pot na Gorjance. Prav tako
na območju Novega mesta obravnavamo nekaj vlomov v objekte. Storilci v
zgodnjih večernih urah izkoristijo krajšo odsotnost stanovalcev in skozi
pritlična okna vlomili v objekt. Preiskali so prostore in iz ene hiše
odtujili zlat nakit in denar, iz druge pa denar. Policisti Policijske
postaje Novo mesto smo se takoj po prijavah odzvali, opravili ogleda krajev
kaznivih dejanj in zavarovali najdene sledi, zdaj pa nadaljujemo z
zbiranjem obvestil, ugotavljanjem vseh okoliščin in ostalimi aktivnostmi za
izsleditev storilcev.

Zavedamo se, da gre za kazniva dejanja, ki močno vplivajo na občutek
varnosti ljudi, zato preiskovanju in preprečevanju teh dejanj namenjamo še
dodatno pozornost. Prepričani smo, da bomo v sodelovanju z vami še bolj
učinkoviti in nam bo uspelo ohranjati mirno in varno okolje v vaši krajevni
skupnosti.

Svetujemo vam, da v primeru, ko v opazite sumljiva vozila in neznance, ki
si ogledujejo stanovanjske hiše ali druge objekte, oziroma menite, da gre
za osebe, ki bi se lahko pripravljaje na izvrševanje kaznivih dejanj, o tem
takoj obvestite na številko 113 in sporočite registrsko številko vozila,
znamko in smer, kamor so se neznanci odpeljali. Policisti se bomo odzvali
in ukrepali v skaldu s pristojnostmi.

Da bi kar najbolj zmanjšali tveganje za vlom in tatvino, vam svetujemo:

      večjih vsot gotovine in dragocenosti ne hranite doma,
      dosledno zapirajte okna in vrata, tudi če hišo zapustite le za kratek
      čas  oziroma  se  nahajate  v bližini (na vrtu, na njivi, v vinogradu
      ipd).  Vrata in okna naj bodo zaklenjena oziroma zaprta tudi v nočnem
      času,
      pred  vhodnimi vrati imejte ustrezno razsvetljavo. Zelo priporočljiva
      je senzorska luč,
      pred  odpiranjem  vrat  poglejte,  kdo je obiskovalec in neznancev ne
      spuščajte  v  hišo.  V primeru, da želijo nasilno vstopiti, nas takoj
      pokličite na številko 113,
      vsiljivim  osebam,  ki  bi postale nasilne, se odločno uprite, glasno
      govorite,  da pritegnete pozornost sosedov in po potrebi pokličite na
      pomoč.

V primeru, da ste oškodovani z vlomom ali tatvino, nas takoj pokličite na
številko 113 ali 07 33 27 400. Do našega prihoda ničesar ne premikajte in
pospravljajte, saj bi tako lahko uničili sledove, ki so v pomoč i pri
razkritju storilca.

Za kakršnakoli vprašanja in pobude, ki se nanašajo na varnost, vam je vedno
na voljo vaš vodja Policijskega okoliša Sandi Šuštarič, Policijska postaja
Novo mesto. Pokličete ga lahko na telefonsko številko 07/ 3327-400, ali mu
pišete na naslov sandi.sustaric@policija.si.


Prav tako se je v Drgančevju naselil romski zakonski par in sicer v staro
stražarnico. Lastnik objekta MO NM je seznanjena z naselitvijo, vendar še
niso podali predloga za pregon oz. KD Neupravičeno zavzetje nepremičnine.
Po sprejetju se bo tudi izvedel postopek glede izselitve.

Sandi Šuštarič
vodja policijskega okoliša KS Žabja vas

novice

17. oktober, KS Žabja vas

Poročilo predsednika s sestankov z dne 12., 16. in 17.10.17

Sestanek 12.10.2017 s krajani KS Žabja vas stanujočimi ob bodočemu igrišču glede ureditve igrišča Sestanek 16.10.2017 z MONM glede Univerzitetnega kampusa Novo mesto v Drgančevju Sestanek 17.10.2017 z Društvom upokojencev in MONM glede subvencioniranje obroka za starostnike Sestanek 17.10.2017 predsednikov KS Žabja vas z županom...

več >

17. oktober, KS Žabja vas
Začetek investiciji v igrišče (foto: Matija Šega)

Začetek gradnje igrišča

Krajane obveščamo, da se je začela gradnja igrišča.

več >

14. maj, KS Žabja vas
10. februar, KS Žabja vas
07. februar, KS Žabja vas
17. april, KS Žabja vas
08. marec, KS Žabja vas
03. marec, KS Žabja vas