zemljevid krajevnih skupnosti

Razširitev cestišča od domačije Uršič do domačije Gobec

datum: 30.07.2017

Končal se je prvi del projekta razširitve cestišča na odseku domačija Uršič - domačija Gobec. Na celotni trasi smo prestavili javno razsvetljavo, prestavili in umestili v prostor nadtalni hidrant, kanal za odvajanje meteornih voda speljali do vodohrama in s tem omogočili tamkajšnjim krajanom ureditev odvajanja meteornih voda, dvignili cestišče ter preplastili celotni odsek. Da smo dosegli to pridobitev, se zahvaljujem lastnikom zemljišč, ki so potrebna zemljišča za razširitev tudi prodali. Da smo dosegli in uspešno realizirali ta projekt, sta predvsem zaslužna dva tamkajšnja krajana, Silvo Doberdrug in Toni Derganc, kakor tudi zaposleni na MONM. Kdaj pa bo projekt v celoti realiziran in zaključen, pa je odvisno od preostalih treh lastnikov zemljišč, ki ne želijo potrebnega zemljišča prodati, kljub temu, da tudi sami uporabljajo to cesto.

Še enkrat hvala vsem vpletenim za prostovoljno delo in za potrpežljivost pri sami izvedbi.

cesta1.jpg

cesta2.jpg

cesta3.jpg

cesta4.jpg

cesta5.jpg

cesta6.jpg

cesta7.jpg

cesta8.jpg

cesta9.jpg

cesta10.jpg

cesta11.jpg

cesta12.jpg

cesta13.jpg

cesta14.jpg

cesta15.jpg

cesta16.jpg

 

novice